Invitation for a MA.R.CH. Coaching Session in Sofia!

sm-eu_logoMARCH (MAking science Real in SCHools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Уважаеми колеги-преподаватели и учители по природни науки,
 
/For ENGLISH please scroll down/
Не пропускайте по време на тазгодишния Софийския фестивал на науката да научите повече за възможностите да реализирате пилотни дейности във вашите училища по проекта MA.R.CH. Представянето на проекта и възможностите за финансово подпомагане на вашите идеи ще се случи на 12 май от 13 часа в Камерна зала на Театър София. Вход – свободен! Заповядайте!
 
Допълнителна информация:
Проект MARCH
12 май, 13:00-14:00, Камерна зала, За преподаватели по природоматематически дисциплини
 
До всички преподаватели по природоматематически дисциплини – това събитие е точно за вас! То ще ви запознае с пилотни практики, които можете да използвате в училище. „MARCH“ (Make Science Real in Schools) е тригодишен проект, финансиран от Европейската комисия, насочен към обмен на добри практики при преподаването на природни науки. В него участват партньори от Великобритания, Гърция, Германия, Сърбия, Литва, България и Португалия. Собствените идеи за проверка са добре дошли!
 
В партньорство с Форум Демокрит (www.democrit.com)
Dear STEM teachers,
We kindly invite you to participate in the MA.R.CH. Coaching Session on the 12th of May at 13:00 pm during the Sofia Science Festival 2016. The event will take place in the Small Scene of Sofia Theatre in the “Zaimov” Park. Please feel free to send us any question and confirm your participation at democrit@gmail.com