Pilots for the MA.R.CH. Project Invited!

Dear STEM teachers from Bulgaria! Please find attached the Invitation for submitting your best practices to us until October 2016!

If you need this information in ENGLISH, contact us at: democrit@gmail.com . You can also download the Invitation in pdf from here.

 

ИНФОРМАЦИЯ-ПОКАНА

ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Във връзка с: реализация на пилотни дейности по проект MA.R.CH.

Сдружение „Форум Демокрит“ и Британски Съвет България канят учители по природните науки в основни и средни училища от цялата страна да кандидатстват с реализирана в тяхното училище пилотна дейност по предмета, в рамките на проект MARCH (Making Science Real in Schools). Учителите от най-добре реализираните дейности ще бъдат отличени.

Тригодишният проект MARCH (Making Science Real in Schools, www.sciencemarch.eu) е насочен към обмен на добри практики за качествено повишаване на преподаването по природни науки или т.нар. STEM дисциплини. Проектът е финансиран от Европейската комисия и представлява мрежа, която цели да събере на едно място институции, неправителствени организации и образователни структури. Мрежата се състои от 9 партньорски организации от 7 страни, включително Великобритания, Гърция, Германия, Сърбия, Литва, България и Португалия.

Ключовите цели на проекта са:

  • Да подпомогне младите хора да допринасят активно за процеса на учене

  • Да покаже, че науката има приложение в ежедневния ни живот

  • Да популяризира науката като двигател за изграждане на активни граждани

  • Да подчертае връзката между научните умения и възможностите за намиране на работа

За постигането на целите е направен обзор на иновативни добри практики за обучение, които правят обучението по науки по-привлекателно за младите хора. Такива практики бяха идентифицирани във всички страни-участнички, и от тях бяха подбрани пакет от пилотни училищни дейности. През 2016г. (трета година по изпълнението на проекта) се планира прилагането им като серия от пилотни дейности във всички държави-участнички. За целта разчитаме на активното участие на заинтересувани учители по природни науки от България. Възможните добри практики са достъпни на сайта на проекта www.sciencemarch.eu, секция „Pilots“ (или „Училищни дейности“, за момента актуална само на английски език).

Ако сте учител по природни науки, участвайте и Вие!

В периода март 2016 – октомври 2016 г. всички преподаватели по природни науки в основни и средни училища у нас могат да кандидатстват с реализирана в тяхното училище пилотна дейност, съгласно посочените в списъка.

Учителите следва сами да организират и проведат по една дейност от предложените, като за помощ в намирането на експерти, за въпроси, консултация и др. запитвания може да се обръщат към координаторите за България: Сдружение „Форум Демокрит“ (www.democrit.com, email: democrit@gmail.com) и Британски Съвет България (http://www.britishcouncil.bg/).

По проект не се предвижда финансово подпомагане на самото събитие, но могат да бъдат осигурена логистична и комуникационна помощ за намиране на лектори, отразяване на събитието и др. Допълнително, тъй като се изисква и разпечатване и попълване на въпросници както от учениците, така и от учителите (вижте приложеното „Ръководството за учители“ в секцията „Допълнителни ресурси“ по-долу), те могат бъдат разпечатани и доставени за сметка на проекта след предварителна заявка от поне две седмици преди провеждането на пилотната дейност.

НАГРАДАТА за двамата най-добри български учители: посещение в Обединеното кралство.

След като всички пилотни дейности бъдат подадени (вижте формата на една страница по-долу, която следва да се изпрати на имейл democrit@gmail.com до 01 октомври 2016), чрез международно онлайн гласуване и от експертно жури от всички държави ще бъдат избрани по двама учители от всяка държава-участник. Проектът ще покрие всички разходи за участие на двама български учители на заключителната конференция на проекта през месец ноември в Обединеното кралство, където те ще имат възможност да представят своите пилотни практики и да се запознаят с колегите си от цяла Европа. Вярваме, че по този начин добрите практики по природни науки ще могат да стигнат до всички български ученици.

Допълнителни ресурси:

1. Ръководство за учители (работна версия към март 2016 г. на английски език): изтегли оттук в .docx или в .pdf

2. Форма за успешно извършена пилотна дейност (към която следва да се добавят снимки от събитието и попълнени въпросници): изтегли оттук.

sm-eu_logoMARCH (MAking science Real in SCHools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.